This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Bông thạch anh tím,giúp ngủ ngon,tăng cường sinh khí FH083-3076

3,076,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm

Đại bàng đồng nhỏ,bổ trợ sự nghiệp thăng tiến FD141

1,302,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đại bàng bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Sư tử đồng nhỏ,trấn giữ nhà cửa,trừ tà khí FD1118

923,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cặp sư tử đồng nguyên (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm

Rồng vàng bổ trợ công danh,địa vị FE141

915,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Thuyền tài lộc,thu hút tài lộc ,bình an FE216

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: thuyền bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Heo nằm trên đống tiền,mang lại tài lộc,thịnh vượng FD148

1,302,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: heo nằm trên đống tiền bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x

Kim long chiêu tài đồng,gia tăng tài lộc ,bình an FD165

1,255,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cá kim long đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x

Rắn chiêu tài,tấn tài lộc,bổ trợ công danh FE112

1,320,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm

Rắn tụ bảo,vượng tài tăng lộc FE113

1,421,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm

Rắn chiêu tài,kinh doanh phát đạt FE114

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Rồng vàng bổ trợ công danh,địa vị FE132

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Rồng phú quý,mang lại tài lộc,thịnh vượng FE124

3,248,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x

Rắn tụ bảo,vượng tài tăng lộc FE115

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Rồng xanh bổ trợ công danh,địa vị FE137

1,015,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x

Rồng xanh chiêu tài, bổ trợ công danh,địa vị FE140

915,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x


Đà Nẵng Thế Giới Phong Thủy – Cửa Hàng Phong Thủy – Đồ Phong Thủy