Chuỗi hạt bồ đề,tăng thêm sức khỏe,cầu bình an FS945

/images/post/2015/03/15/10//FS945_2.jpg

452,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt bồ đề (tại Việt Nam)
+ Kích thước: 21 hạt
+ Khối lượng: 20g
+ Ý nghĩa: hạt bồ đề giúp cầu bình an.
+ Cách sử dụng: trang sức đeo tay.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>