This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Đồng tử cưỡi kỳ lân,mang lại lộc,cầu con cái FD105

4,260,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Kỳ Lân cõng tử bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng

Rắn tài lộc,mang lại tài lộc,thịnh vượng FE095

1,930,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Rắn chiêu tài,tấn tài tấn lộc FE106

1,015,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Rắn vàng kim,phát tài phát lộc FE102

1,015,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Rắn tụ bảo,thu hút tài lộc ,bình an FE110

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm

Mã thượng phong hầu ,tấn tài lộc,bổ trợ công danh FG219

355,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đồng nguyên chất đổ khuôn(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x

Ve đồng bổ trợ đường học hành FD152

947,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ve sầu (Kim Thiền)bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x

Cặp uyên ương thạch anh,bổ trợ tình duyên,may mắn FM172

1,705,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Uyên ương thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm

Rắn chiêu tài,mang lại tài lộc,thịnh vượng FE093

1,930,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Sư tử đồng lớn,trấn giữ nhà cửa,trừ tà khí FD139

1,775,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Sư Tử bằng đồng nguyên chất đúc khuôn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Song ngư bằng đồng,mang lại tài lộc,thịnh vượng FD151

1,775,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cá chép bằng đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (ngang x cao): 13cm x 11.5cm +

Thiềm thừ đồng,phát tài phát lộc,giữ của cải FG251

757,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Thiềm thừ đồng,giữ của cải,mang lại thịnh vượng FD115

1,231,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x

Cóc xanh ,mang lại tài lộc,thịnh vượng FA104

1,218,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng cóc ba chân (thiềm thừ) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Rồng đồng tụ tài,tăng cường quyền uy,địa vị FD153

1,538,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x


Đà Nẵng Thế Giới Phong Thủy – Cửa Hàng Phong Thủy – Đồ Phong Thủy