chuỗi đeo tay thạch anh

Chuỗi thạch anh tóc tiên đen,gia tăng sức khỏe,trừ mệt mỏi FS5108-1877

1,877,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Vòng thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước : 17 bi, bi

Chuỗi thạch anh tóc vàng,gia tăng sức khỏe,trừ mệt mỏi FS5106-12624

12,624,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 14 bi.

Chuỗi thạch anh tóc vàng,gia tăng sức khỏe,trừ mệt mỏi FS5106-7740

7,740,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng, nhiều tóc (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 17 bi.

Chuỗi thạch anh tiên đồng,gia tăng sức khỏe,trừ mệt mỏi FS5104-13594

13,594,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đồng (Urguay). + Kích thước: bi lớn, 13 bi. + Khối lượng: