chuuõi đeo tay trầm hương

Vòng tay Trầm Hương vân,gia tăng sức khỏe,điều hòa huyết áp FS985

7,946,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay trầm hương (tại Việt Nam). + Kích thước(đường kính vòng-bi): 6cm – 1.2cm. +

Vòng tay Trầm Hương vân đậm,gia tăng sức khỏe,điều hòa huyết áp FS986

7,540,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay trầm hương (tại Việt Nam). + Kích thước(đường kính vòng-bi): 6cm – 1.2cm. +