phật di lạc phong thủy

Phật di lạc xanh,che chở bình an,gia tăng tài vận FH243G

3,457,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc phước lộc như ý, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước

Phật di lạc tụ phước,che chở bình an,gia tăng tài vận FH238G

3,932,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Phật di lạc dưới gốc đa,che chở bình an,gia tăng tài vận FH252G

2,761,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):