sử tử trừ tà

Sư tử đồng nhỏ,trấn giữ nhà cửa,trừ tà khí FD1118

923,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cặp sư tử đồng nguyên (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm

Sư tử đồng lớn,trấn giữ nhà cửa,trừ tà khí FD139

1,775,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Sư Tử bằng đồng nguyên chất đúc khuôn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng