thất tinh trận

Đĩa thất tinh đá dạ quang,kinh doanh thuận lợi,tăng tài vận FHM093

3,550,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh đá dạ quang xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): dĩa:12cm, bi:3cm.

Đĩa thất tinh thạch anh hồng,kinh doanh thuận lợi,tăng tài vận FHM099

1,065,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: đá thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): dĩa:9.8cm, bi:2cm + Khối lượng:

Đĩa thất tinh đá thạch anh vàng,kinh doanh thuận lợi,tăng tài vận FHM094

1,538,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh đá thạch anh vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): dĩa:12cm, bi:3.5cm-4cm.

Đĩa thất tinh đá mắt mèo,kinh doanh thuận lợi,tăng tài vận FHM098

1,538,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): đĩa:9.5cm, bi:1.5cm. + Khối

Đĩa thất tinh đá mắt mèo,kinh doanh thuận lợi,tăng tài vận FHM097

3,550,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): đĩa:12cm, bi:3cm. + Khối

Đĩa thất tinh thạch anh tím,kinh doanh thuận lợi,tăng tài vận FHM095

2,130,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: đá thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): dĩa:9.5cm, bi:2cm + Khối lượng: