tượng rắn phong thủy

Rắn tụ bảo,vượng tài tăng lộc FE115

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Rắn chiêu tài,kinh doanh phát đạt FE114

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Rắn tụ bảo,vượng tài tăng lộc FE113

1,421,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm

Rắn chiêu tài,tấn tài lộc,bổ trợ công danh FE112

1,320,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm

Rắn chiêu tài,tấn tài tấn lộc FE106

1,015,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Rắn tài lộc,mang lại tài lộc,thịnh vượng FE095

1,930,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Rắn tụ bảo,thu hút tài lộc ,bình an FE110

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm

Rắn vàng kim,phát tài phát lộc FE102

1,015,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):