vòng đeo tay ngọc phỉ thúy

Vòng đá mắt mèo hạt xéo,gia tăng sức khỏe,tăng lại may mắn FS996

441,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi vòng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước : Chuỗi 17 hạt, hạt 1.2

Vòng tay dây rút nâu,bổ trợ tình duyên,may mắn FS978

371,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay Dây rút biểu tượng may mắn – ngọc Myanmar (tại Việt Nam) + Kích thước

Vòng tay dây rút xanh ,bổ trợ tình duyên,may mắn FS978

371,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay Dây rút biểu tượng may mắn – ngọc Myanmar (tại Việt Nam) + Kích thước

Dây rút nâu hồ lô 4 hạt lớn,mang lại bình an,may mắn FS973

418,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: dây rút hồ lô 4 hạt lớn ngọc Myanmar (Miến Điện-Hồng Kông) + Kích thước : thích